1227 Liczba aniołów - znaczenie i symbolika

Anioł numer 1227 nie jest przypadkiem w twoim życiu. Za każdym razem, gdy otrzymujemy wiadomość od naszych aniołów stróżów, pojawienie się tych liczb ma wyższy cel i cel.

Ich celem jest skierowanie nas na drogę, która może przynieść nam pokój i równowagę w każdy możliwy sposób.Liczby te zdecydowanie sugerują, abyś skorzystał z rady, która się za nimi kryje, ponieważ może to pozytywnie wpłynąć na Twoje życie.Numer 1227: Co to znaczy?

Lekcja życia, jaką przynosi numer 1227, brzmi: polegaj na swojej intuicji i niech będzie ona Twoim radarem w życiu!

To, czego para musi się nauczyć, to wyrażać swoje uczucia, podążać za swoim wewnętrznym głosem, najpierw układać kostki lub emocje, a następnie intuicyjnie odgadnąć właściwy moment do działania.

Ponieważ pary zawsze wycofują się i porównują z otoczeniem, radzi się im, aby nie uciekały od rad innych, ale także nie ufały ślepym obietnicom innych, ale raczej postępowały zgodnie z tym, co uważają za słuszne.W tej kwestii niezwykle ważne jest, aby dobrze poznać ich myśli, uczucia i pragnienia, zanim uznamy, że wszystko to jest mniej ważne. Wystarczy zacząć od przełożenia swojej czułości, dyplomacji i nadwrażliwości na słowa i jasno wyrazić swoje najpilniejsze potrzeby całemu światu.

Słowa takie jak „nie wiem”, „nie mogę” i „nie obchodzi mnie to”, każda para powinna jak najszybciej usunąć ze swojego słownictwa!

Na koniec dodajemy, że 1227 reprezentuje księżyc i kobiecą zasadę, wrażliwość, delikatność i płodność, promieniuje złotym kolorem i łososiowym kolorem, a jego symbolem jest krzyż. Para nie ma określonego kamienia ani kwiatu, a jej metal jest srebrny.

Sekretne znaczenie i symbolika

Nie wierz, że jesteś zły w swojej głowie tylko dlatego, że gdziekolwiek jesteś, widzisz numer 1227, raczej to aniołowie stróże chcą przekazać ci wspaniałe przesłanie.numer 41

1227 podsumowuje również całość życia moralnego, dodając do trzech cnót teologicznych (wiary, nadziei i miłości) oraz czterech cnót kardynalnych (roztropność, sprawiedliwość, siła i umiarkowanie).

Hipokrates powiedział, że liczba siedem, dzięki swoim ukrytym zaletom, utrzymuje wszystko w istnieniu, rozdziela życie i ruch, a także wpływa na istoty niebieskie.

Siedem jest charakterystyczny dla kultu Apollina, którego ceremonie w Grecji zawsze obchodzono siódmego dnia miesiąca.Ta tradycja pojawia się również w Chinach, Indiach i islamie. Według legendy wszystkiego na świecie jest siedem, bo wszystko ma swoją własną tożsamość i sześć stron.

Dziwna tożsamość istniejąca w całokształcie chronologii semickiej, chaldejskiej i indoariańskiej przyciąga uwagę badaczy, gdy omawia się te liczby. Wśród Sumerów i aryjskich prymitywów ta siódemka zawierała również tajemnicę nieznanego, niepokój, po zakończeniu cyklu, aby wiedzieć, jak będzie następny.

Anioł numer 897

Według prestiżowego i cierpliwego badacza H.P. Bławatskiej, tę tajemniczą liczbę można przeczytać nie tylko na każdej stronie aryjskich Pism Świętych, ale także w najstarszych księgach zaratusztrianizmu, w annałach, które można było uratować ze starożytnego Babilonu i Chaldei, w Księdze Umarłych Egiptu i nawet w książkach o mozaikach, Biblii i żydowskiej kabale.

Liczba 1227 jest specyficzna, ponieważ wskazuje liczbę planet widocznych gołym okiem, liczbę dni w tygodniu, w którym Bóg stworzył świat lub liczbę grzechów śmiertelnych, by tak rzec w Biblii, symbolicznie lub nie, liczba 1227 jest wymieniany gdzieś około 700 razy.

Tylko w Objawieniu Jana Teologa, ostatnim tytule biblijnym, liczba 7 występuje więcej niż raz: 7 kościołów, 7 aniołów, 7 duchów Bożych, 7 gwiazd, 7 pieczęci, 7 złotych świeczników, po 7 świec, 7 trąbek, 7 grzmotów, 7 ekstremalnych zła, 7 złotych misek.

Baranek Boży, który ma 7 rogów i 7 oczu, jest godzien tylko otworzyć Świętą Księgę, która ma 7 pieczęci. W tym samym rozdziale Biblii jest dyspensa na 7 głów i 7 koron na głowy.Oprócz 7 grzechów głównych i 7 cnót istnieje 7 świętych tajemnic, ale także od istnienia świata do dnia dzisiejszego jest 7 planet widocznych gołym okiem.

Co też bardzo ciekawe, znane nam dziś nazwy i harmonogramy pochodzą z kolejności planet, czyli z ich odległości od Ziemi.

Na Księżycu najbliżej Ziemi królują poniedziałki, wtorki na Marsie, w środy Merkurego, w czwartki na Jowiszu, Bracia Wenus, w soboty na Saturnie i w niedziele na słońcu.

Miłość i anioł numer 1227

Jeśli chodzi o miłość, anioł numer 1227 jest kolejną potężną duchową liczbą, która mówi ci, abyś objął miłość i przestał się bać życia, które tam na ciebie czeka.

Ten numer anioła nie może całkowicie zmienić twojego życia, jeśli nie chcesz się zmienić, dlatego musisz zaakceptować wiadomość o numerze anioła i pozwolić sobie na prowadzenie przez ich potężną siłę.

Posiadanie anioła numer 1227 w swoim życiu sprawi, że poczujesz się pewniej, a to jest bardzo ważne w miłości, tak jak w życiu.

Im bardziej wierzysz w siebie, tym lepiej się czujesz, a twoje działania są o wiele wyraźniejsze niż wtedy, gdy boisz się wszystkiego.

Ciekawe fakty dotyczące numeru 1227

Jest to suma trzech i czterech, symbolicznie połączenie trójskładnika i czwartorzędu, któremu przypisuje się wyjątkową wartość jako zamknięcie lub uzupełnienie.

Numer 12 Siedem to liczba, która kończy cykl i rozpoczyna odnowienie z następnym. Według Genesis, Bóg odpoczął siódmego dnia po szóstym stworzeniu; takie jest znaczenie szabatu, przywołania boskiego odpoczynku, który jest obowiązkowy dla mężczyzn na pamiątkę boskości pod koniec tygodnia.

Każdy okres księżycowy również trwa siedem dni, a wszystkie cztery kończą swój cykl w sumie 28 (4 × 7 = 28), co z kolei daje pitagorejską sumę 10 (2 + 8). Filon zauważa w tym względzie, że przez dodanie pierwszych siedmiu liczb (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7), co ciekawe, uzyskuje się tę samą liczbę: 28.

Z tego wszystkiego nietrudno wywnioskować, że liczba 7 walczyła o swoje miejsce z podstawowego prawa naturalnego ruchu siedmiu planet, czyli gwiazd, i wyznaczania przedziałów czasu, astro-logosu, czyli astrologii.

Czy nie jest to więcej niż przekonywanie całej symboliki tej liczby, która bez wątpienia pokrywa się z 7 planetami widocznymi gołym okiem? W astrologii, jeszcze przed Ptolemeuszem Aleksandryjskim, księżyc i słońce należały do ​​zbioru planet widocznych gołym okiem, tak zwanych świateł wysokich, tak że oprócz Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna istniało łącznie z 7.

Księżyc i Słońce nie tylko były jednakowo postrzegane jako planety, a nie były uważane za główne czynniki przyczyniające się do życia na Ziemi, a uniwersalne życie na Ziemi zależy od ich cyklicznego ruchu i rozmieszczenia na niebie.

Babilończycy, Egipcjanie, Chińczycy, Indusowie, Grecy i Rzymianie, a także Majowie, Inkowie lub Indianie z Ameryki Północnej, z których wszyscy wierzyli, że każda z 7 planet rządzi losem ludzi.

Rzymianie wierzyli, że każda godzina w ciągu dnia rządzi ludzkim przeznaczeniem, a następna godzina wpływa na następną planetę bliżej Ziemi i tak dalej, aż do zakończenia cyklu 7 planet. Ten siedmiogodzinny cykl powtarza się do dnia 7, tj. Do 168 godziny i ponownie od początku

Co jest starsze, czy istnieje 7 planet widocznych gołym okiem czy 7 dni w tygodniu? Jeśli trafisz 7 liczb w losowaniu LOTO, w sumie 7 x 7 = 49 liczb, to na pewno Cię to nie zainteresuje, bo będziesz w siódmym niebie!

Po raz pierwszy wszyscy spotkaliśmy numer 7 w baśniach, które zaczynają się: „Ponad 7 mórz i 7 pól i 7 gór to kiedyś jedno…” i oczywiście była nieunikniona Królewna Śnieżka i jej 7 krasnoludów .

Niedługo potem w szkole nauczyliśmy się 7 przypadków, 7 cudów świata, 7 podstawowych jednostek miary w Międzynarodowym Systemie Pomiarowym lub chemii, która dr. 7 to wartość neutralna.

Tak więc z fizyki można się dowiedzieć, że Newton podzielił białe światło na kolory tęczy, których jest, wyobraź sobie, 7, dalej od muzyki dowiadujemy się, że istnieje 7 nazw nut, z historii dowiadujemy się o 7 starożytnych mędrcach, a także o wieczne miasto Rzym, które zostało założone i leży na 7 wzgórzach.

Historia uczy nas również o 7 Świętych Królach, którzy oprócz dzisiejszych Królów byli małżeństwem z królestwem Zich, patrz symbolika, aw najnowszej historii jest 7 TAJNYCH Sekretarzy lub na dużym ekranie, prawdopodobnie podążających za tym samym symbolizm, który widzimy 7 wspaniałych lub 7 samurajów, a niektórzy spróbowaliby popularnego napoju 7 UP lub zbadali 7 czakr na ludzkim ciele.

1111 znaczenie

Później pojawił się komputer z systemem Windows 7 i teoria prawa oktawy lub prawa drgań 7 tonów lub fal, które reprezentują podstawowe prawo wszechświata.

Anioł widzący numer 1227

Widok anioła numer 1227 jest bardzo mocnym przesłaniem od twoich aniołów stróżów, co jest głównym powodem, dla którego nigdy nie powinieneś pozwolić, aby ta wiadomość przeszła bez zauważenia tego.

Skorzystaj z przesłania stojącego za aniołem numer 1227 i pozwól, aby prowadziła cię potężna i duchowa siła stojąca za tym numerem anioła.