1139 Liczba aniołów - znaczenie i symbolika

Anioł numer 1139 łączy potężne energie numeru 7 i numeru 1.

Wyobraź sobie 1139 jako twój mózg widziany z góry, gdzie lewa i prawa półkula są reprezentowane przez dwie cyfry 7, a środkowy pasek oddzielający półkule jest reprezentowany przez liczbę 1.Numer 1139: Co to znaczy?

Wyobrażenie sobie w ten sposób liczby 1139 przywodzi na myśl obraz prawdziwego znaczenia tej bardzo ważnej, potężnej i boskiej liczby.1139 jako „umysł Boży”, reprezentujący osobę, która krzyżowała swoją niższą naturę i stawała się coraz bardziej uduchowiona z każdym cyklem uczenia się, „zapisując” wyższe prawa w swoim umyśle i sercu, myśląc coraz bardziej jak istota boska, pozwalając rozszerzenie twojej świadomości.

używając mądrości zdobytej w wyniku wielu wewnętrznych i zewnętrznych procesów, trudnych i szczęśliwych, aby w końcu stać się wystarczająco świadomym, aby kontrolować swój sposób myślenia, czucia, działania, współtworzenia, wibrując i pomagając innym jako boska istota.

Uważa się, że lewa półkula naszego mózgu odzwierciedla męską stronę naszego bytu, odpowiedzialna za procesy racjonalnego, analitycznego, logicznego myślenia, rozumienia procesów i kroków, opracowywania planów, analizy faktów, oceny sytuacji, prawdopodobieństwa, skupienie, sztywność, umiejętności obserwacji i umiejętności komunikacyjne.211 numer anioła

Karmiony racjonalną wiedzą o boskich procesach i prawach duchowych, które rządzą naszą planetą, takich jak prawo miłości, prawo działania i reakcji, prawo miłosierdzia, prawo postępu, prawo wibracji i przyciągania.

Prawo przyzwolenia i poddania się (wszystko ma większy powód, żeby się wydarzyć, nie do nas należy osądzanie, ale akceptacja i dziękczynienie, żebyśmy mogli zrozumieć), wszystko to razem ze znajomością naszego własnego bytu, naszych potencjałów jako istoty boskie, procesów i mechanizmów naszego ludzkiego umysłu.

Nasze uczucia, świadomość naszych celów i obowiązków podczas narodzin i życia na tej planecie, rozwój rozsądnej wiary opartej na prawdziwych doświadczeniach i poszukiwaniu czystej prawdy (bez zewnętrznych dogmatów i rytuałów).

W końcu dostosowujemy się do tej magicznej i boskiej liczby, pokazując, że zaczęliśmy myśleć i działać zgodnie z boskimi zasadami, dostosowując się w harmonijny sposób do Boskich Praw, które nami rządzą.Prawa półkula jest odpowiedzialna za wyrażanie zrozumienia boskich procesów, praw i mechanizmów.

W końcu myślimy i działamy tak, jak zostaliśmy stworzeni, „kształtując” nasze umysły i instalując duchowe prawdy, porzucając większość złudzeń i cierpień spowodowanych przez naszą własną nieznajomość niewidzialnych praw, które nami rządzą.

Z kolei prawa strona naszego mózgu odzwierciedla twórczą moc naszego boskiego ducha, zwanego naszą kobiecą twarzą, odpowiada za intuicję, pozafizyczną percepcję, wzajemne połączenie faktów / wydarzeń / nauk / objawień, wyobraźnię (działanie wyobraźni), świadomość nieograniczonych możliwości, niewidzialności staje się widzialna, manifestacja snów, historii, elastyczność w stosunku do wydarzeń i trudności, umiejętność improwizacji i nieosądzania.Sekretne znaczenie i symbolika

Jest to proces intymnej reformy / odnowy moralnej i osobistego oświecenia, proces, który pozwala twojemu wewnętrznemu bogu jaśniej świecić wszystkimi twoimi duchowymi cechami, przynosząc to światło tobie i twojej rodzinie, a także tym, którzy wchodzą z tobą w kontakt.

Zobacz życie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Siddhartha Gautamy (Buddy) i innych ważnych wysłanników Boga, którzy pozwolili, aby Jego światło świeciło i oświetlało ludzkość.

637 numer anioła

Miej odwagę zacząć! Mistrz Numer 11 jest ogólnie nazywany `` Oświecicielem '', `` Posłańcem '' lub `` Przykładem '' i odnosi się do tych, którzy są teraz na Ziemi, aby być pionierami nowego ludzkiego doświadczenia, umożliwiając w ten sposób przebudzenie ich boskiego potencjału dusza i możliwość pracy w dziele przemiany ludzkości.

Zawsze praktykuj cierpliwość i obecność, podążaj we właściwym czasie (kairos - czas Boga), który doprowadzi cię do twojej duchowej dojrzałości i stopniowo stań się inspiratorem nowej rzeczywistości, z osobistą misją oświecenia siebie.

I inni, pomagający podnosić duchową świadomość planety w tym bardzo ważnym czasie.

Im bardziej oczyszczone są nasze uczucia, myśli i ciało fizyczne, tym wyraźniej nasz wewnętrzny bóg (boska inteligencja) może nas prowadzić.Wizualizuj ten proces jako zakurzoną lampę i dlatego promienie światła, które wyłaniają się z niej, nie mogą przejść przez barierę brudu, aby następnie spełnić swoją funkcję oświetlania i zapewniania przejrzystości.

Wiele osób na planecie nie jest jeszcze świadomych swojej „wewnętrznej lampy” ani mocy, która może zmienić ich życie i wybory.

Po wyczyszczeniu tej lampy i usunięciu kurzu jej promienie światła mogą jasno świecić, oświetlając wszystkie aspekty twojego życia.

numer 38

Miłość i anioł numer 1139

Karmiony wyższymi prawdami i energiami, jest odpowiedzialny za przyjmowanie procesów poszerzania fizycznej i duchowej (pozafizycznej) percepcji, korelacji między przeszłymi, obecnymi i przyszłymi faktami, rozumienie tysięcy połączeń, które sprawiają, że wszyscy jesteśmy jednym.

Przekazuje / wychwytuje fale odpowiedzialne za ekspansję intuicji (nasz wewnętrzny przewodnik zawsze prowadzi nas po najbardziej harmonijnej i dochodowej ścieżce w odniesieniu do doświadczeń i nauk, których potrzebujemy), odpowiedzialny również za wychwytywanie subtelnych fal, głosu aniołów.

Podczas gdy prawa półkula jest odpowiedzialna za racjonalne zrozumienie wszystkich tych procesów, praw i mechanizmów, lewa półkula jest odpowiedzialna za wychwytywanie i postrzeganie subtelnych energii, a następnie ich przetwarzanie i doświadczanie, a następnie odczuwanie tego, co było wcześniej w twoim sercu.

Niewidzialne i niematerialne, z każdym dniem stają się coraz bardziej realne i konkretne. W tym kontekście, kiedy żywisz się prawdami duchowymi, pilnie je studiujesz, a szczególnie czujesz je poprzez praktykę w możliwościach, jakie oferuje ci życie, w końcu odnajdujesz harmonię między jego wieloma wewnętrznymi twarzami.

Anioł numer 1139 to nagroda, będą ci pogratulować twoich wysiłków na rzecz dobra, potwierdzając, że jesteś na właściwej ścieżce i że twoje wybory są coraz bardziej zgodne z twoim boskim celem i misją twojej duszy, co w konsekwencji generuje stały stan szczęścia, pozytywnie wpływając na wszystkich, którzy Ci towarzyszą, przynosząc wielką radość także Twoim Aniołom Stróżom.

Numer 1 to jakość nowych cykli, nowych początków, rewelacji, poświęcenia i pozytywnego indywidualizmu, początek projektów, o których wiele się marzyło.

Anioł numer 1139 mówi ci, że kiedy rozumiesz znaczenie swojego rozwoju duchowego.

Ciekawe fakty dotyczące numeru 1139

Podczas gdy Mistrz Numer 11 reprezentuje zdolność uchwycenia pomysłów i marzeń, Mistrz Numer 22 reprezentuje moc ich realizacji i urzeczywistnienia.

Zdolność każdego człowieka w mniejszym lub większym stopniu, świadomym lub nieświadomym, do współtworzenia i materializacji idei na płaszczyźnie ziemskiej. „Tylko ci, którzy mają zdolność marzeń, mają zdolność urzeczywistniania”.

1253 numer anioła

Równowaga podstawowych aspektów ludzkich (duch-umysł-ciało), które w połączeniu z boską mądrością sprawiają, że niemożliwe staje się możliwe w twoim życiu.

Pamiętaj, że „niemożliwe dla ludzi jest możliwe dla Boga”.

Wszechświat reaguje na wibracje generowane przez twoją duchową świadomość i wzorzec energii, więc im większa jest twoja świadomość swojej duchowej roli w tym życiu, w powiązaniu z twoją zdolnością do kochania bliźniego i twoich dzieł na dobre, tym większa jest twoja siła przyciągania / manifestacja pozytywnych rzeczywistości.

Numer 39 mówi nam o potrzebie harmonii między naszymi podstawowymi aspektami 1139 (duchowymi, psychicznymi i fizycznymi), jak również o równowadze między naszą polaryzacją żeńską i męską, między otrzymywaniem a dawaniem.

Między wyobrażaniem a realizacją, między nauką a praktyką, milczeniem i mówieniem, myśleniem i działaniem, tak niezbędnym w sztuce życia w harmonii między ludźmi oraz manifestowania marzeń i idei.

Podsumowując, liczba 39 wydaje się mówić ci, że odgrywasz fundamentalną rolę w procesie realizacji swoich marzeń, gdzie Bóg zawsze będzie odgrywał główną rolę, a ty musisz zostać swoim świadomym pomocnikiem.

Widząc anioła numer 1139

Anioł numer 1139 pojawia się w tym momencie, aby potwierdzić, że „twój sen jest twoim przeznaczeniem” i mówi ci o potrzebie zrozumienia, jak ten proces zachodzi.

Mistrz Numer 1139 reprezentuje również zdolność wyobrażania sobie i tworzenia mentalnych obrazów napędzanych pozytywnymi emocjami, mówi o wrażliwości potrzebnej do uchwycenia boskich inspiracji.