1105 Liczba aniołów - znaczenie i symbolika

Anioł numer 1105 jest przesłaniem miłości i harmonii i reprezentuje poszukiwanie równowagi między myślami, uczuciami, aspektami fizycznymi (zdrowie) i darami duchowymi (w duchu) dla dobra ludzkości.

5555 numer anioła

Punkt 1105: Co to znaczy?

Anioł numer 1105 mówi ci, abyś był bardziej sumienny w utrzymaniu tych 5 fundamentalnych aspektów swojej istoty - ducha, umysłu i ciała, i dodaje do twojego trójkąta fundamentalny aspekt emocji i uczuć.Emocje i uczucia są często odpowiedzialne za generowanie uzdrowienia (własnego i / lub sąsiada), gdy są pozytywne i zgodne z podstawowymi prawami duchowymi, a także mogą zanieczyścić i wywołać chorobę, gdy są negatywne i niezgodne z zasadami miłości i miłosierdzia.Postrzegaj swoje „ja” jako niebo, gdzie białe chmury otaczają cię, gdy karmisz pozytywne myśli i uczucia, ale ciemne, zanieczyszczone chmury tworzą się i otaczają cię, gdy karmisz negatywne myśli i uczucia.

Negatywność, złość, nietolerancja, nieznajomość Praw Bożych (praw duchowych rządzących Projektem Ziemia), słabość moralna, nałogi, osądzanie i potępianie postaw i wyborów innych, wady charakteru, irytacja, indywidualizm, próżność, brak empatii, egoizm, lęk, zaostrzony intelektualizm itp. są czynnikami, które przyczyniają się do negatywizmu.

To przeważa jak chmury burzowe, tworząc wokół jego pola magnetycznego warstwy tak grube i ciemne, że jego percepcja i duchowa wrażliwość zostają zniweczone, tak jak kabel elektryczny jest odizolowany od zewnętrznego środowiska warstwą plastiku.Przełam te bariery, praktykując miłość, która znajduje odzwierciedlenie w lojalności, uczciwości, współczuciu, przebaczeniu i postawach sąsiedzkich, życzliwości, cierpliwości w stosunku do postaw innych, wdzięczności, szczodrości, spokoju, spokoju postaw i słów, w mądrości.

w Potężnej miłości moralnej, duchowej i materialnej oraz w poszukiwaniu zrozumienia Boskich Praw i patrzcie, jak potężne uczucia wypływają z waszej istoty jak promienie słońca, które przechodzą przez gęste chmury burzy, która się skończyła. Rozwijaj w sobie dobro i patrz, jak zło zanika.

Numer 5 odnosi się do twojego Wewnętrznego Boga, do twoich wyjątkowych duchowych zdolności, które musisz rozwinąć, aby osiągnąć równowagę, a tym samym naprawdę pomóc ludzkości w tym bardzo ważnym momencie przejścia i duchowej regeneracji, którego doświadczamy.

Dary jego ducha będą się objawiać, im bardziej będzie oczyszczony, im bardziej zmieni się jego postawy, tym bardziej się uświęci.Numer 1 wyraża Twoją moc wyboru, wolę zmiany wewnętrznej, postęp, początek, decyzję o rozpoczęciu, wolę podążania nową ścieżką, nowe życie, wypełnienia twojego wyższego powołania, nową historię, wolę kochać i być kochanym, pomagać i otrzymywać pomoc, inspirować, leczyć, aktywnie pracować na rzecz lepszego świata dla ciebie i dla innych, dla ludzkości bardziej związanej z tym potężnym uczuciem, którego już możesz doświadczyć w sobie.

Anioł numer 1105 udowadnia ci, że aniołowie, wierni posłańcy Boga, są w tej chwili u twego boku, budząc w tobie płomień miłości, inspirując wyższe nauki, korekty i szkolenie, dostrajając twoje wartości moralne, twoje postępowanie, twój charakter , ich postawy, uczucia i myśli.

Umacniając cię i łącząc całą twoją Istotę z podstawowymi podstawami wiedzy i praktyk, abyś stał się istotą oświeconą i połączoną z uniwersalną miłością.Liczba 5 reprezentuje również chrześcijańską miłość, wyrażoną poprzez nauki i duchowe przykłady pozostawione przez Jeszuę (Jezusa Chrystusa).

Anioł numer 1105 zaprasza cię do poznania i pogłębienia nauk pozostawionych przez Jeszuę Jezusa, które mogą znacznie zwiększyć twoją zdolność do kochania bliźniego.

Szukajcie tych nauk, a także przez modlitwę szukajcie komunii z tymi duchowymi pracownikami.

Duchowy Mentor), który jest gotów rozpowszechniać i nauczać tych ważnych nauk, i przekonać się na własne oczy, że Jeszua Jezus aktywnie działa w tym kluczowym momencie ludzkości poprzez legiony niewidzialnych pracowników, już odpowiedzialnych za zbawienie, uzdrowienie i przewodnictwo tysięcy dusz, ujawniając każdemu swój prawdziwy duchowy autorytet. Jeszua żyje w duchu, miłości i miłości.

Sekretne znaczenie i symbolika

Ośmielam się, Święty, Święty, Wszechmogący Boże, który był, jest i przyjdzie. Jezus posyła swoich aniołów oświetlonych miłością i współczuciem, aby dotknęli twojego serca w tym szczególnym dniu. Bóg od dawna podąża za twoimi śladami i wreszcie nadszedł czas, aby objawił ci się z mocą i chwałą.

Aniołowie intensywnie znają i żyli z tobą w ostatnich latach twojego życia, programując w szczegółowy i unikalny sposób ten kontakt, który zachodzi poprzez twoją duszę.Boska dusza, która musi zostać oczyszczona miłością Bożą, która jest wlewana w obecną ludzkość przez prawdziwych naśladowców Jezusa Chrystusa.

Nadszedł czas, abyście również zrozumieli i doświadczyli nauk Chrystusa, Jego duchowego wsparcia udzielanego przez aniołów oraz duchowego oświecenia prowadzonego przez Ducha Świętego.

Rozlej swoje życie i daj się temu wspaniałemu wezwaniu, prosząc Jezusa, aby wszedł do twojego życia i poprowadził cię najlepszą ścieżką do naśladowania. Musisz rozpocząć proces głębokiej reformy, poprawiając swoje cechy ludzkie, psychologiczne, energetyczne i duchowe.

7667 numer anioła

Anioł numer 1105 pojawia się jako boski oddech, który objawia ci, że tylko poprzez kontakt z Duchem Świętym będziesz w stanie w końcu dokonać zmian, o których od dawna marzyłeś, i wreszcie żyć duchowymi prawdami, które wciąż są tylko teorią.

Proś, szukaj i żądaj. Nie pozwólcie, aby ta okazja do objawienia przeminęła tak, jakby była czymś powszechnym, bo tak nie jest.

Okazje mijają i jeśli nie wykorzystamy ich we właściwym czasie, możemy nigdy nie wrócić w ten sam sposób, w idealnym i bosko zaplanowanym momencie, jak jest teraz.

Nadszedł czas, aby ulepszyć, wyszkolić, zrozumieć, a następnie uwierzyć, że Bóg jest naprawdę wspaniały we wszystkim, co robi, i że Jeszua Jezus jest duchem, który humanizował Boga we wszystkich jego postawach i który kontynuuje jego projekt oczyszczenia dla każdego tych, którzy zdecydują się podążać tą ścieżką i oddać się ich ochronie.

Miłość i anioł numer 1105

Szanuj czas Boży na proces duchowego rozwoju, czas, który objawia się w spokojnym i stałym rytmie, ze stopniowymi i progresywnymi objawieniami dla tych, którzy wyruszają w kierunku światła.

Kontroluj każdy niepokój za pomocą „narzędzi” oddechu, fizyki, medytacji, sztuki, muzyki itp. I rozwijaj jakość cierpliwości i wiary, aby móc doświadczyć tego boskiego rytmu, w którym wszystko ma właściwy i doskonały moment, aby się wydarzyć.

Nacisk nie będzie już skupiony na wyniku, jak wszyscy wokół ciebie, ale na procesie, na krok po kroku, który musisz wykonać, w najlepszy i najbardziej świadomy sposób, który zaprowadzi cię stopniowo do stanu miłości i obecności.

Poproś aniołów o mądrość, aby odróżnić to, co konieczne, od tego, co zbędne. Bądź szczery i prawdomówny i przyjmij odpowiedzi, które zasugerują twoje wewnętrzne milczenie.

Zachowaj tylko to, co dobre i pozytywne, skupiając swoją energię, aby je manifestować.

1247 numer anioła

Sekret polega na tym, aby zawsze pozostać pozytywnym i wdzięcznym, ponieważ te potężne uczucia, oprócz udowodnienia wiary w Boga, pozwalają całemu Bożemu planowi rozwinąć się w najdoskonalszy sposób i przy minimalnym wysiłku wszystkich zaangażowanych stron.

Ciekawe fakty dotyczące numeru 1105

Anioł numer 1105 prosi o poszukiwanie integralnych miejsc dla doświadczenia tej linii duchowej kongregacji, duchowych ośrodków linii chrześcijańskiej (Alan Kardec Line) i / lub kościołów ewangelicznych odnowionych kościołów i wyznań, które będą kierować się ich intuicją.

Spróbuj doświadczyć różnych linii nauczania, wiedząc, że poczujesz się w środku, gdy znajdziesz dla siebie odpowiednie miejsce.

Szukaj miejsc, które głoszą wewnętrzną odnowę i relację z „Duchem Świętym” jako swój główny fundament, oddalając się od miejsc kultywujących zewnętrzne rytuały, dogmaty, materializm i niewyjaśnione wierzenia.

Nadchodzi New Age, przynosząc racjonalne wyjaśnienia, karmiąc wiarę zrozumieniem i rozwiewając ślepą wiarę, która jest przekonaniem, które nie wie, jak wyjaśnić, jak i dlaczego.

Pokonaj możliwe blokady i uprzedzenia i idź z otwartym sercem, prosząc aniołów o nowe doświadczenia, które jeszcze bardziej zwiększą ich zdolność do kochania i rozumienia siebie, świata materialnego i świata duchowego.

Widząc anioła numer 1105

Zidentyfikuj integralne i wykwalifikowane osoby, które podzielą się tą wiedzą i tymi możliwościami. To jest pełne miłości przesłanie, które przyniósł Anioł numer 1105.

Idź w pokoju, wiedząc, że podążasz właściwą ścieżką i że jesteś kochany bardziej niż myślisz!